1x2 Tips Fixtures Latest Posts Table Tennis Straight Winner Tips Table Tennis Straight Winner Tips & Predictions

Table Tennis Straight Winner Tips & Predictions – Thu 23 Apr

Looking for good games to bet on? check out today’s

Table Tennis Straight Winner Tips & Predictions – Thu 23 Apr

SAFELY BET ON YOUR PHONE ANYTIME!

ALL SPORTS – NUMBERS & GAMES

DON’T FORGET TO COLLECT YOUR R25 IN FREE BETS*

NEW BETWAY CUSTOMERS ONLY*

– PAYOUTS DIRECT INTO YOUR BANK ACCOUNT –

Table Tennis Straight Winner Tips & Predictions – Thu 23 Apr

Georgiy Vakhnin – Vadim Krohin
Moneyline – FT (2) 1.50
Ilya Novikov – Oleg Kutuzov
Moneyline – FT (2) 1.37
Oleg Shagarov – Aleksandr Volkov
Moneyline – FT (2) 1.44
Anastasia Mydvetskaya – Yana Mikhailik
Moneyline – FT (1) 1.40
Vitalii Kyilo – Denys Ivchenko
Moneyline – FT (2) 1.36
Ivan Pandur – Sergey Kuzmin
Moneyline – FT (2) 1.08
Oleg Nikiforov – Vyacheslav Viktorovich Yermilin
Moneyline – FT (1) 1.47
Artem Harutyunyan – Vitalii Bazilevskii
Moneyline – FT (1) 1.45
Sadkov Andrey – Vladimir Zhulyabin
Moneyline – FT (2) 1.25
Vyacheslav Viktorovich Yermilin – Artem Harutyunyan
Moneyline – FT (2) 1.50
Vladimir Zhulyabin – Ivan Pandur
Moneyline – FT (1) 1.12
Ivan Pandur – Sadkov Andrey
Moneyline – FT (2) 1.22
Vyacheslav Viktorovich Yermilin – Vitalii Bazilevskii
Moneyline – FT (1) 1.25
Jan Valenta – Miroslav Horejsi
Moneyline – FT (2) 1.02
Alex Naplekov – Anatolii Levshyn
Moneyline – FT (2) 1.28
Tomas Tregler – Jakub Kleprlik
Moneyline – FT (1) 1.20
Jakub Seibert – Tomas Konecny
Moneyline – FT (2) 1.02
Yurii Kokunin – Maksym Mrykh
Moneyline – FT (2) 1.37
Nikita Lyfenko – Aleksei Yanshaev
Moneyline – FT (2) 1.18
Stanislav Bychkov – Vladimir Nemashkalo
Moneyline – FT (1) 1.14
Volodymyr Voronenkov – Anatolii Levshyn
Moneyline – FT (1) 1.43
Aleksei Yanshaev – Viktor Ivanov
Moneyline – FT (1) 1.40
Evgeniy Ilyukhin – Stanislav Bychkov
Moneyline – FT (2) 1.37
Alex Naplekov – Mykola Korniienko
Moneyline – FT (2) 1.25
Dmitry Smirnov – Maksym Mrykh
Moneyline – FT (2) 1.22
Danila Andreev – Vladimir Petrov
Moneyline – FT (2) 1.30
Nikita Lyfenko – Viktor Ivanov
Moneyline – FT (2) 1.12
Volodymyr Voronenkov – Alex Naplekov
Moneyline – FT (1) 1.25
Aleksei Yanshaev – Alexander Gribkov
Moneyline – FT (1) 1.36
Evgeniy Ilyukhin – Vladimir Nemashkalo
Moneyline – FT (1) 1.45
Anatolii Levshyn – Mykola Korniienko
Moneyline – FT (2) 1.18
Anton Popov – Roman Derypaska
Moneyline – FT (1) 1.40
Vitalii Khitrov – Maksym Cherepnin
Moneyline – FT (1) 1.28

Odds: 3 883.21

Register & Get R25 in Free Bets

PAYOUTS DIRECT INTO YOUR BANK ACCOUNT